خبرنامه
سالنما
لینک به ما
نکته روز
جلسه توجیهی کارآموزی و پروژه
دانشجویانی که در ترم بهمن 94-95 دروس کارآموزی و پروژه را اخذ نموده اند، بایستی در یکی از جلسات توجیهی به شرح زیر شرکت نمایند. لازم به ذکر است که شرکت در جلسه یکی از اساتید کافی می باشد.

نام استاد روز تاریخ ساعت شماره کلاس
دکتر رحمان ساعدی پنجشنبه 1394/12/20 11/30 1/211
دکتر حسین علیخانی چهارشنبه 1394/12/19 13/30 4/107
دکتر نوشین احمدی چهارشنبه 1394/12/19 12/30 4/207
دکتر جواد فروزنده شنبه 1394/12/15 14 4/407
دکتر زهره زیودار سه شنبه 1394/12/18 11/30 4/207
پنجشنبه 1394/12/20 12/30 4/408
مجددا تاکید می گردد که جهت رفاه حال دانشجویان شرکت در جلسه یکی از اساتید (بدون توجه به استاد درس )کافی می باشد.
1394/12/13


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :