تقویم آموزشی سال تحصیلی 93 ـ 94 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد
تقویم آموزشی سال تحصیلی 94-95 اعلام شد
 
تقویم آموزشی سال تحصیلی 95ـ 1394دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد

تذکر مهم: مطابق مصوبه شورای آموزش دانشگاه انجام پیش ثبت نام ترم الزامی بوده و انتخاب واحد دانشجویانی که پیش ثبت نام انجام نداده اند امکان پذیر نخواهد بود.

 
نیمسال اول 95ـ 94 پیش ثبت نام نیمسال اول 95ـ 94( الزامی) 94/5/29 تا 94/5/31
ثبت نام و انتخاب واحد 94/6/21 تا 94/6/25
شروع کلاس ها شنبه 94/6/28
حذف و اضافه 94/7/4 تا 93/7/8
ترمیم(ویژه دروس به حدنصاب نرسیده) 94/7/11
پیش ثبت نام نیمسال دوم 94 ـ 95(الزامی) 94/9/23 تا 94/9/25
نظرسنجی 94/10/1 تا 94/10/10
پایان کلاس ها 94/10/17
امتحانات پایان ترم شنبه 94/10/19 تا 94/11/1
نیسمال دوم 94ـ 95 ثبت نام و انتخاب واحد 94/11/4 تا 94/11/7
شروع کلاس ها 94/11/10
حذف و اضافه 94/11/17 تا 94/11/21
ترمیم(ویژه دروس به حدنصاب نرسیده) 94/11/24
پیش ثبت نام دوره تابستان 95 95/2/20 تا 95/2/22
نظرسنجی 95/3/1 تا 95/3/13
پایان کلاس ها 95/3/13
امتحانات پایان ترم 95/3/16 تا 95/3/31
تابستان 95 ثبت نام و انتخاب واحد 95/4/1 تا95/4/3
شروع کلاس ها شنبه 95/4/5
ترمیم(ویژه دروس به حدنصاب نرسیده) یکشنبه 95/4/6
پیش ثبت نام نیمسال اول 96ـ 95 95/5/25 تا 95/5/27
پایان کلاس ها 95/5/28
امتحانات پایان ترم شنبه 95/5/30 تا 95/6/4
 

1394/5/6


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :